DU KAN FØRST SØGE FRA DEN 1. APRIL!

Studie-/forskningsophold til udlandet for maskiningeniører, der er under 40 år.
Diplomingeniører, der studerer til civilingeniør, og dermed stadig er studerende, er ikke ansøgningsberettigede.

Forskning inden for det maskintekniske område på DTU og AAU.

Humanitære formål varetaget af foreninger/organisationer.
Fonden støtter hovedsageligt mindre humanitære organisationer/foreninger, hvor den økonomiske støtte ift. organisationens/foreningens budget/regnskab reelt vil kunne gøre en forskel. Støtte vil primært blive givet til hjælp til selvhjælp.

Idrætslige formål i relation til handicappede varetaget af foreninger/organisationer.Af sikkerhedsmæssige grunde skal du som ny ansøger oprette dig med NemId eller, hvis du søger på vegne af en virksomhed/organisation/ institution med medarbejder-signatur (nøglefil) eller din egen NemId.
Det anbefales, at tidligere ansøgere fremover logger ind i systemet med NemId. Det er dog muligt for tidligere ansøgere at anvende linket: Gammel login.

Enkeltpersoner kan kun søge om støtte til studie-/forskningsophold. Og for at være ansøgningsberettiget skal man være færdiguddannet maskiningeniør og ikke studerende.

Ved virksomhedsansøgningern skal adresse og bankoplysninger være virksomhedens/organisationens. Hvis du har logget ind med din egen NemId, skal du på et senere skærmbillede anføre virksomhedens navn og CVR nummer.

Myhrwolds - Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 3-5 - 1571 København V - Mail: myhrwold@omfonden.dk Tlf. 2127 4504