Du kan søge i perioden fra 1. april til 15. september.

Formål Myhrwolds Fond støtter:

Studie-/forskningsophold til udlandet for maskiningeniører, der er under 40 år.
Diplomingeniører, der studerer til civilingeniør, og dermed stadig er studerende, er ikke ansøgningsberettigede.

Forskning inden for det maskintekniske område på DTU og AAU. Primært apparatur.

Humanitære formål varetaget af foreninger/organisationer.
Fonden yder fortrinsvis støtte til mindre foreninger/organisationer med en egenkapital på maks. 1 mill.kr, og hvor den økonomiske støtte ift. organisationens/foreningens budget/regnskab reelt vil kunne gøre en forskel. Støtte vil primært blive givet til hjælp til selvhjælp.

Idrætslige formål i relation til handicappede varetaget af foreninger/organisationer.
Fonden yder fortrinsvis støtte til mindre foreninger/organisationer med en egenkapital på maks. 1 mill.kr, og hvor den økonomiske støtte ift. organisationens/foreningens budget/regnskab reelt vil kunne gøre en forskel. Støtte vil primært blive givet til hjælp til selvhjælp.Af sikkerhedsmæssige grunde skal du som ny ansøger oprette dig med NemId eller, hvis du søger på vegne af en virksomhed/organisation/ institution med medarbejder-signatur (nøglefil) eller din egen NemId.

Enkeltpersoner kan kun søge om støtte til studie-/forskningsophold. Og for at være ansøgningsberettiget skal man være færdiguddannet maskiningeniør og ikke studerende.

Ved virksomhedsansøgninger skal adresse og bankoplysninger være virksomhedens/organisationens.
Hvis du har logget ind med din egen NemId, skal du på et senere skærmbillede anføre virksomhedens navn og CVR nummer.

Myhrwolds - Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 3-5 - 1571 København V - Mail: myhrwold@omfonden.dk Tlf. 2127 4504